Research!

Å gjøre forespørsler og undersøkelser rundt historien når man skriver bok, er en selvklarhet. Det spiller ingen rolle om det er sakprosa eller fiksjon.


Mengden og dybden av research, som de fleste ville kalle det, vurderes selvsagt av forfatteren. Men research er ikke bare forespørsler og undersøkelser som gjøres før, under og etter skriveprosessen, det er også erfaring – Livserfaring. Det kommer tydelig frem i arrangementet som jeg deltok på i Oslo den 23. oktober hos Cappelen Damm.


Fra venstre: Ørjan Nordhus Karlsson, Sigbjørn Mostue og Eystein Hanssen

Gradert!

Tre av deres kjente forfattere, Eystein Hanssen, Ørjan Nordhus Karlsson og Sigbjørn Mostue, hadde et arrangement som de kalte for gradert! som omhandlet nettopp research. Her snakker vi ikke om ti minutter surfe-research på Google – vi snakker om dyp og grundig research gjort gjennom flere kilder.
Sjelden har en time gått så fort. De tre forfatterne vekslet først kort å fortelle om sine bøker, Ørjan Nordhus Karlsson; Hvit Armada, Sigbjørn Mostue; Himmelen skal gråte blod, og Eystein Hanssen; En kort evighet. Etter innledningen ga de publikum et godt og lettforståelig innblikk i researchen de hadde gjort når historiene ble til, og jeg kan si det med en gang: Seansen var kanskje for kort; det kunne, uten at det hadde gått på bekostning av utålmodighet hos publikum, vært minst en halvtime lenger. De som vet og forstår betydningen av å gjøre gode og dype undersøkelser rundt fortellingens tidsangivelse, bakteppe og tematikk, vet at research kan til og med være viktigste, fordi det gjenspeiler seg i historien. Researchen setter mange ganger den logiske standarden i fortellingen og er med på å lede leseren til å tro på selve fiksjonen – forutsatt at det er fiksjon man skriver da.
Det kom tydelig frem at alle tre forfatterne hadde gjort grundig research for gjennomføring av sine skriveprosjekter. De la også mye av sin yrkes- og livserfaring til grunn.

Et arrangement å anbefale

For deg som er en aspirerende skriver eller ønsker å lære mer om hva research innebærer, og lurer på hva som skal til for å gjøre gode og grundige undersøkelser, så er dette arrangementet å anbefale.
Jeg håper de tre forfatterne finner det verdt å arrangere flere slike samlinger og kanskje til og med utvider arrangementet til å gå litt dypere i spørsmålene om hvordan og hvorfor de gjorde spesifikke undersøkelser, det vil si: «Hvorfor vil jeg ha svar på akkurat dette spørsmålet, og hvor finner jeg svaret?»

Lenker til forfatternes hjemmesider:
Eystein Hanssen
Sigbjørn Mostue
Ørjan Nordhus Karlsson

Eksempler på kilder til research:
wikipedia
Google
Global Security
CIA World Factbook
Bellingcat
duckduckgo
YouTube

Footer top grey line 960x15
Footer end 960x10
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram